2019

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

  • Pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci.
  • Částečné dofinancování nákupu automobilu pro charitní pečovatelské služby
  • Podporu jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín
  • Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.
  • Náklady spojené s přípravou přestavby Domova pro matky s dětmi
  • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof u nás i v zahraničí
  • Potřebné vybavení týmu mimořádné pomoci