2018

Záměry Tříkrálové sbírky 2018

  • pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci,
  • dovybavení a potřebné opravy kuchyňské linky v Centru denních služeb ve Slavkově u Brna,
  • částečné dofinancování nákupu automobilu pro charitní pečovatelské služby,
  • provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu,
  • náklady spojené s prípravou výstavby Denního centra a Noclehárny pro lidi bez přístřeší a skladu pro humanitární pomoc,
  • pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof u nás i v zahraničí,
  • vytvoření zázemí a materiální vybavení týmu mimořádné pomoci.