2017

Záměry Tříkrálové sbírky 2017

  • stavba budovy pro NDC a Noclehárnu pro lidi bez přístřeší
  • pomoc rodinám, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci
  • dokrytí nákladů spojených s provozem služeb a zařízení Oblastní charity Hodonín
  • dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra
  • humanitární pomoc do zahraničí