TKS 2022

Děkujeme herečce a rodačce z Hodonína Petře Hřebíčkové za podporu, které si velmi vážíme!

Milí
přátelé a příznivci Tříkrálové sbírky,
velice si vážíme Vaší podpory a každoroční spolupráce. Přestože v minulém roce jste nemohli naše koledníky osobně přijmout, přispěli jste krásnou částkou 1 824 506 korun, díky které může naše organizace lépe pomáhat lidem v nouzi na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku.

V roce 2022 bychom chtěli díky této sbírce: poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách, dofinancovat provoz charitních služeb, podpořit dobrovolnické centrum a Krizový tým při OCH Hodonín, pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci u nás i v zahraničí.

A jak to v roce 2022 dopadlo?
Sbírka proběhla již v klasické podobě koledování, tedy chození tří králových koledníků dům od domu. Většina reakcí darujících byla velmi kladná, s nadějí v očích lepších zítřků. Lidé byli velmi rádi za osobní kontakt, který však byl stále chráněn hygienickými opatřeními, v podobě roušek koledníků. Nicméně to nezabránilo zpěvu již tradiční písně: „My tři králové“, kterou jednotliví koledníci radostně zpívali před každými dveřmi.
Celkový výtěžek přesáhl krásných 3,6 miliónů korun, za které Oblastní charita Hodonín moc děkuje všem dárcům a koledníkům!
Podrobné výtěžky z jednotlivých obcí a měst koledování naleznete na stránkách Tříkrálové sbírky: 
Výsledky (trikralovasbirka.cz)

DŮLEŽITÉ INFORMACE: ????????????

  • Termín konání Tříkrálové sbírky 2022: od 1. do 16. ledna 2022, na Hodonínsku, Bučovicku, Slavkovsku
  • Na začátku ledna zazvoní na Vaše dveře tříkráloví koledníci! Budeme rádi, když jim otevřete své dveře i svá srdce, ... přispějete tak do sbírky a přijmete požehnání do nového roku 2022. 
  • Termín Tříkrálového koncertu 2022: 9. ledna od 18 hod, přímý přenos na ČT1

    Přispějte do Tříkrálové sbírky a připojte se k její pomoci!

MOŽNOST PŘISPĚNÍ až do 31. ledna 2022:
bankovním převodem na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro Oblastní charitu Hodonín.

číslo účtu: 66008822/0800
VS: 7776400

nebo pomocí QR kódu:
QR_Kod_TKS_Hodonin


online kasička až do 31. ledna 2022: Tříkrálová sbírka - Darujte online! (trikralovasbirka.cz)

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU SBÍRKY: ????????????
Jana Šupálková
Wilsonova 4242/7, Hodonín
tel.: 534  001 254
mobil: 737 234 077
jana.supalkova@hodonin.charita.cz