Pojďme si „zahrát“ na svatého Mikuláše a darujme libovolnou částku, na rozvíjení dětské fantazie.
2. prosince 2020 Podpořte nás

Pojďme si „zahrát“ na svatého Mikuláše a darujme libovolnou částku, na rozvíjení dětské fantazie.

Za Vaše finanční dary nakoupíme pro děti ze sociálně slabých rodin interaktivní hry, knihy, výtvarné potřeby, které v této počítačové době chybí. 

Podpořit nás můžete zde.

Jsme rádi, že jsou mezi námi andělé, kteří šíří dobré zprávy.
Tentokrát děkujeme herečce
Petře Hřebíčkové!

A kdo byl sv. Mikuláš?
Svatý Mikuláš se narodil v městě Patara v římské provinicii do křesťanské rodiny mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, kolem roku 250. Kolem roku 300 se stal biskupem v městě Myra v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství.

Stal se patronem rybářů a námořníků, bývalo to odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce prý rozdal dědictví chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem.

Legenda:
Jedna z nejstarších legend říká, jak zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Umírněnější a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a odvlečeny do veřejných domů. K tomu však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, v jehož popisu se obě verze shodují. Rodina tak unikla z dluhů a zbylo i na věno.

Na stejné legendě je též založena tradice mikulášské nadílky. Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je stejné, a to rozdávání dárků dětem.

Je čas udělat dobrý skutek.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!