Postní almužna 2020
1. dubna 2020 Aktuality

Postní almužna 2020

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

000632

Princip Postní almužny je jednoduchý

Sbírka Postní almužna je již po mnoho let spjatá s předvelikonočním obdobím. Začíná na Popeleční středu (letos 26.02.) nebo 1. neděli postní (1.3.) a trvá do konce půstu. Během této doby je možné si v kostelích vyzvednout malé papírové pokladničky tzv. postničky. Do nich pak lidé odkládají prostředky, které ušetří tím, že si odřeknou některý z požitků – třeba svou oblíbenou kávu, sladkosti či zábavu. Na začátku Velikonoc se postničky vrátí zpět do kostelů a výtěžek sbírky je věnován místní Charitě, která jej promění ve viditelnou pomoc

Jak sbírka pomáhá?

„Muž, 48 let. Vzhledem k jeho velmi tíživé zdravotní a sociální situaci, kdy vlivem opatření proti Covid 19 přišel o práci a diagnostikovanému nádoru v oblasti čelisti, mu bylo poskytnuta finanční pomoc ve výši 150 Kč na prvních 5 noclehů v místě bydliště, kde si bude dále zajišťovat sociální pomoc a zdravotní péči.“

Každý z nás může pomoci

Postní almužna je sbírkou, která propojuje farnost s místní Charitou. Do sbírky se může zapojit každý, kdo cítí, že chce pomoci. Každý, kdo si dokáže odříct cokoliv příjemného, co do jeho života běžně patří, ale zdaleka to není nutností. Samotné odříkání pak dostává o to větší smysl, že dokáže pomoci. Každá malá částka, kterou s dětmi odložíme za nekoupenou čokoládu, kterou ušetříme za odřeknutou kávu či zákusek, je přínosem nejen pro pečující rodinu, ale také pro nás samotné. Umožní nám zhmotnit naše odříkání a přeměnit to dobré, co je v nás, na pomoc konkrétním lidem.

Více informací o sbírce:

Jana Šupálková
Oblastní charita Hodonín
Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín
mobil. 737 234 077
jana.supalkova@hodonin.charita.cz