Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem za spolupráci
28. ledna 2022 Aktuality

Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem za spolupráci

Nadace Terezy Maxové dětem finančně podporovala po dobu 4 let Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (charita.cz) v Hodoníně. V roce 2021 to bylo v rámci projektu "Rodina – to nejlepší pro dítě IV".

Podpora byla zaměřena na rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházely v obtížné životní situaci a potřebovaly pomoc při naplňování svých funkcí. Dlouhodobým cílem bylo podporovat rodiny v jejich samostatnosti a funkčnosti.

Spolupracující rodiny využily pomoc např. při jednání s úřady, soudy, školami, se zvládáním školní přípravy dětí, při řešení výchovných problémů, se zvládáním dluhové zátěže, bytových problémů nebo s uplatněním na trhu práce. V roce 2021 služba s pomocí Nadace Terezy Maxové dětem podpořila celkem 33 rodin.

Díky příspěvku z Nadace Terezy Maxové dětem byly 8 rodinám ve finanční tísni poskytnuty školní pomůcky na začátku školního roku a služba pořídila také materiál pro práci s klienty a odbornou literaturu, které pracovnice využily při práci s rodinami.

Velmi děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za 4 letou spolupráci, a to i jménem rodin, kterým byla díky její finanční podpoře zprostředkována podpora.

Více o službě naleznete zde: Kontakty (charita.cz), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (charita.cz)

NTMd_logo_tn_maxwh900x600_1255091149

Ivona Kadlčíková DiS.

vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín
Tel.: 739 389 236 E-mail: %8FB52~ff7c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj