Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Tel.: 739 389 236
Wilsonova 4441/9, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: Ivona Kadlčíková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Seznam lidí

Ivona Kadlčíková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Bc. Pavlína Komosná, DiS. - sociální pracovník