Kontakty

Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín

Tel.: 518 343 842
Pančava 56, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: PhDr. Táňa Faltisová - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

 

Seznam lidí

PhDr. Táňa Faltisová - vedoucí služby
Mgr. Martina Hurychová - Terénní/ kontaktní pracovník v soc. službách/ zástupce vedoucího
Kamila Španělová - Terénní/kontaktní pracovník v sociálních službách