Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín

hodonin-nove-logo-vodni-hrad_denik-galerie-800JMK

Služba k 31.12.2022 ukončuje svůj provoz, podpora pro uživatele bude probíhat do 30.11.2022.

V případě potřeby se můžete obracet na:

 • Sociální pracovnici města Hodonín

  - kontaktní osoba je Mgr. Andrea Kučerová, sociální pracovnice MěÚ Hodonín (tel: 518 316 377, email: kucerova.andrea@muhodonin.cz)
 • Charitní Sociálně právní poradnu Hodonín

  (tel.: 731 425 497, email: poradna@hodonin.charita.cz)

sas_1

DSCN1959DSCN196620190225_132656

Motto:
"Rodina může být místem, kde člověk najde lásku, porozumění a podporu,
i když všechno ostatní zklame."

Vedoucí projektu: Ivona Kadlčíková, DiS.SAS_reportaz
Supervize: PhDr. Eva Rotreklová
Telefon: 739 389 236 - vedoucí služby
Email: sasrodiny@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín
MAPA

Personální zajištění služby:

 • Ivona Kadlčíková, DiS., vedoucí služby, sociální pracovnice, 
  tel.: 739 389 236
 • Bc. Pavlína Komosná, DiS, sociální pracovnice, tel.: 735 168 715

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku existuje riziko ohrožení vývoje dětí a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci situaci překonat, ale chtějí situaci změnit a dobrovolně spolupracovat s naší službou. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem na jejich schopnosti a možnosti.

Cílem spolupráce služby s uživateli je samostatnost rodiny, s ohledem na jejich schopnosti a možnosti, v/ve:

 • výchově a dobré péči o děti v rodině s ohledem na věk dětí a jejich přirozený vývoj
 • zvládání vztahů v rodině a péče o domácnost
 • zvládání hospodaření s penězi
 • zvládání jednání s úřady, se školou a jinými institucemi

Okruh osob, kterým nabízíme své služby:

Pro rodiny, kdy rodinou rozumíme: rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti od 0 do 26 let. Pro rodiny v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí změnit a chtějí spolupracovat s naší službou, tedy pro:

 • rodiny, kde existuje riziko ohrožení vývoje dítěte
 • rodiny, kde rodiče potřebují podporu při péči o vztahy v rodině a o domácnost
 • rodiny, kde rodiče dlouhodobě řeší problémy s výchovou dětí či přípravou dětí na vyučování
 • rodiny, které řeší dlouhodobé potíže s hospodařením s penězi, bydlením, vyřizováním osobních záležitostí

Služba může odmítnout zájemci o službu uzavřít smlouvu:

 • z důvodu nedostatečné kapacity
 • z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou osoba žádá
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Komu nemůžeme poskytnout službu:

 • služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích jazyků, ani do znakové řeči. Z tohoto důvodu nemůžeme služby poskytnout osobám, které tlumočníka k dorozumění potřebují

Zásady poskytování sociální služby:

 • Bezplatnost (služba je poskytována zdarma)
 • Nestrannost (služba pracuje ve prospěch uživatele)
 • Mlčenlivost (pracovníci neposkytují informace o uživateli třetím osobám bez jeho souhlasu)
 • Dobrovolnost (uživatel využívá službu na základě vlastního rozhodnutí)
 • Respekt (služba bere ohled na vůli a rozhodnutí uživatele a v rámci rozsahu služby je naplňují a zároveň uživatele podporuje v rozhodování o řešení svých záležitostí)
 • Trpělivost (služba poskytuje uživateli čas dle jeho schopností a možností)
 • Pravdivost (služba se vyjadřuje ke skutečnému stavu situace a představuje uživateli různé možnosti řešení konkrétní situace)
 • Partnerství (jednání s uživatelem jako s partnerem při všech prováděných činnostech i při komunikaci
 • Srozumitelnost (pracovníci poskytují informace uživateli takovým způsobem, aby jim porozuměl)

Poskytované činnosti:

Činnosti služby se řídí § 65 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 30 Vyhlášky 505/2006 Sb., např.

 • podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, podpora v přípravě do školy, smysluplné trávení volného času apod.)
 • podpora rodičů ve schopnostech pečovat o rodinné vztahy o chod domácnosti
 • nácvik hospodaření s financemi
 • podpora v řešení bytové situace, v uplatněním se na trhu práce, s vyřizováním osobních záležitostí
 • možnost doprovodu rodičů na jednání se školou, úřady, k lékařům apod.

Poskytované základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu regionálních karet JMK.

Provozní doba:

Provozní doba služby vychází z potřeb rodin a z možností personálního zajištění služby, schůzky jsou sjednávány na základě vzájemné dohody mezi uživatelem a pracovníkem služby.

 • Terénní (v domácnostech, doprovody atd.):
  pondělí        7.30 – 19.00 hodin
  úterý            7.30 – 16.00 hodin
  středa          7.30 – 19.00 hodin
  čtvrtek         7.30 – 16.00 hodin
  pátek           7.30 – 14.30 hodin
  Po individuální domluvě s uživateli, případně o víkendu

 • Ambulantní (kancelář služby):            
  úterý            10.00 – 15.00 hodin
  Po individuální domluvě s uživateli i mimo vyhrazenou dobu

Forma služby:

 • Ambulantní
  - kancelář, prostory SAS
  - ambulantní forma služby není určena osobám, které potřebují bezbariérový vstup - tyto osoby mohou využít terénní formu služby
  - ambulantní forma je určena pro osoby z obcí ORP Hodonín (Hodonín, Dubňany, Lužice, Ratíškovice, Rohatec, Petrov, Sudoměřice, Mikulčice (Těšice), Mutěnice, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky, Nový a Starý Poddvorov, Čejkovice, Čejč)
 • Terénní      
  - přirozené prostředí uživatelů (domácnosti), příp. při doprovodech na jednání se školou, na úřady, k lékařům, atd.
  - terénní forma je určena pro rodiny z Hodonína a jeho okolí do     cca 15km (Hodonín, Rohatec, Petrov, Sudoměřice,
    Ratíškovice, Dubňany, Lužice, Mikulčice (Těšice), Mutěnice, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky, Starý Poddvorov)
 • Kapacita: 1 pracovník / 1 uživatel / 1 okamžik

  Kde nás najdete: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží (žlutá budova). Autobusové nádraží je vzdáleno cca 3 min. chůze od prostor služby.

mapa_sas

20190120_115110