Humanitární pomoc do Rumunska v roce 2022

Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky jsme mohli i v roce 2022 realizovat dva humanitární projekty v rumunském Banátu:

logo MZČR

Zajištění asistenční a pečovatelské služby

Hlavním cílem projektu je zajištění pečovatelské a asistenční služby lidem v seniorském věku, zdravotně postiženým a osamělým krajanům žijícím v šesti vesnicích Banátu v Rumunsku. Jedná se obce Rovensko, Šumice, Gernik, Eibental, Svatá Helena a Bígr.

Tento cíl byl naplněn. V každé vesnici je pečovatelka, která pečovatelskou a asistenční službu vykonává pod odborným dohledem vedoucích pečovatelských služeb z Oblastní charity Hodonín.

Přehled aktivit a výstupů:

  • Počet kontaktovaných osob:195
  • Počet klientů služby: 166
  • Počet hodin přímé péče u klientů:10 976 hodin
  • Počet vesnic, ve kterých je služba poskytována: 6
  • Počet pečovatelek: 6
  • Počet hodin metodické podpory: 96

Vedoucí charitních pečovatelských služeb OCH Hodonín uskutečnili celkem 3 metodické pracovní cesty do rumunského Banátu. Tyto pracovní cesty považujeme za velmi důležité, aby pečovatelky byly metodicky vedeny a měli zajištěnou podporu a kontrolu. V rámci jedné pracovní cesty zorganizovali několik metodických setkání.

    

Zajištění zubní péče

Cílem projektu bylo zajistit poskytování základní zubní péče krajanům žijícím v oblasti Banátu v Rumunsku, a to prostřednictvím 5 cest, kterých se zúčastní čeští stomatologové.

Podařilo se uskutečnit všech pět plánovaných cest se stomatology, kteří zajišťovali úkony základní péče o chrup. Byl proveden i základní hygienický screening, tj. detekce zubního plaku, zhodnocení úrovně ústní hygieny, vyšetření stavu dásní a paradentu, edukace a motivace k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, a nácvik postupů a technik ústní hygieny pomocí vhodných dentálních pomůcek. Ve sledovaném období se také uskutečnila jedna pracovní cesta – servisní a pět cest se stomatology. Tímto byl cíl projektu naplněn. 

Přehled aktivit a výstupů:

  • Preventivní činnost – sledovaný indikátor: počet osob, u nichž byly provedeny preventivní prohlídky a stanovena potřebnost a plán další stomatologické péče: 215 osob (61 dětí, 50 dospělých).
  • Primární ošetření – sledovaný indikátor: počet primárních ošetření chrupu: 176 ošetření u 132 osob.
  • Opakované preventivní prohlídky po 6 měsících- sledovaný indikátor: počet osob, u kterých byly provedeny opakované preventivní prohlídky u 32 osob.
  • Servisní opravy – sledovaný identifikátor byl naplněn.  Byla opravena zdravotní technika: 2 zubní vrtačky – servis a seřízení (identifikace vadných součástí, pročištění přívodu vody a vzduchu a výměna hadiček, filtrů), výměna vadných součástí, kontrola elektroinstalace, kontrola a údržba sterilizátoru. Zároveň byl zjištěno, že potřeba nakoupit nový sterilizátor.

Osvětová činnost

Tato aktivita se uskutečnila v obci Svatá Helena a Gernik a zúčastnilo se jí 43 osob.